Certyfikaty

flaga kurs indywidualny norweski

Certyfikaty z języka norweskiego

Norskprøve – certyfikat z języka norweskiego, który można zdawać na poziomie A1/A2/B1/B2/C1. Może do niego podejść każdy, kto jest zainteresowany otrzymaniem certyfikatu potwierdzającego znajomość języka norweskiego. Egzamin jest płatny i odbywa się cztery razy w roku. Dzieli się na część pisemną (rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, pracę pisemną) oraz część ustną.

Bergentest zwany również Test i norsk – høyere nivå – certyfikat z języka norweskiego, który można zdawać na poziomie B2/C1. Test bergeński przeznaczony jest dla osób, które zamierzają studiować bądź pracować w Norwegii na stanowiskach, gdzie wymagana jest świetna znajomość języka norweskiego np. lekarze, prawnicy. Egzamin jest płatny i można go zdawać trzy razy w roku. Składa się z części pisemnej oraz ustnej. Część pisemna dzieli się na rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, pracę pisemna, gramatykę i słownictwo oraz referat, czyli dokonanie streszczenia usłyszanego dwa razy nagrania.

flaga kurs indywidualny szwedzki

Certyfikaty z języka szwedzkiego

SWEDEX – certyfikat potwierdzający znajomość języka szwedzkiego na poziomie A2/B1/B2. Egzamin jest płatny i organizowany kilka razy w roku. Certyfikat Swedex jest potwierdzeniem znajomości języka szwedzkiego i jest bardzo cenny, jeśli ubiegamy się o pracę w szwedzkich firmach lub międzynarodowych korporacjach. Składa się z części pisemnej (rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, gramatyki i słownictwa, pracy pisemnej) oraz części ustnej.

TISUS – certyfikat potwierdzający znajomość języka szwedzkiego na poziomie C1. Certyfikat TISUS uprawnia do podjęcia studiów w Szwecji. Egzamin składa się z trzech części: czytania, pisania oraz mówienia. TISUS jest organizowany dwa razy w roku.

flaga kurs indywidualny duński

Certyfikaty z języka duńskiego

Prøve i Dansk 1, 2, 3 / Studieprøven – certyfikaty z języka duńskiego odpowiadające kolejno poziomom A2, B1, B2, C1. Egzamin jest organizowany dwa razy w roku. Składa się z części pisemnej (czytania ze zrozumieniem, prezentacji pisemnej) i części ustnej. Certyfikat potwierdza znajomość języka duńskiego i jest niezwykle przydatny, jeśli zamierzamy podjąć pracę w Danii.