Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Mester szkoła języków skandynawskich sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. 27 Grudnia 17/19/ lok. 510, 61-737 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000755243, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7831791077, REGON 381661640.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach wysyłki newslettera.
  3. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne, bym mógł otrzymywać newsletter.
  4. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych w celu otrzymywania newslettera odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz .Urz. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO).
  5. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  6. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  7. Moje dane będą przetwarzane przez okres otrzymywania newslettera do momentu cofnięciu zgody na jego otrzymywanie.
  8. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
  9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
  10. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.