Wymowa „g” w języku szwedzkim

W tym tygodniu czas na wymowę! Wymowa jest jedną z najważniejszych i chyba też najtrudniejszych rzeczy w językach skandynawskich. Dlatego z pewnością warto poświęcić jej kilka chwil. A naszą przygodę rozpoczynamy od „g”, gdzie musimy zwrócić uwagę na trzy aspekty.

 1. „G” przed samogłoskami e, y, ä, ö i będziemy zawsze wymawiać jako „j”,
  np. att ge – dawać
  en gymnastik – gimnastyka
  en gäst – gość
  att göra – robić
  att gilla – lubić

 2. Zbitka „gj” występująca czasami na początku wyrazu
  W takim wypadku „g” nie czytamy i rozpoczynamy wymowę od dźwięku „j”,
  np. gjord – zrobiony

  • Warto też wiedzieć, że taka sama sytuacja występuje w zbitkach „dj”, „hj”, „lj”, gdzie również „d”, „h”, „l” nie są czytane i zaczynamy od „j”, np. ett djur – zwierzę
  ett ljus – światło
  ett hjärta – serce

 3. „G” po „r” i „l” na końcu wyrazów. Tym razem „g” to również nie „g”. W podanych niżej przykładach wymowa „g” jest bliska dźwiękowi „i”. Mamy więc na przykład
  arg – zły [ari]
  en helg – weekend [heli]
  en älg – łoś [eli]

  Jednakże jeśli utworzymy formę określoną np. od rzeczownika en helghelgen to „g” będzie wymawiane jako „j” i będziemy mieli [heljen]. Podobnie en älgälgen [eljen].

  I to już wszystko o „g”. Wyposażeni w tę wiedzę będziecie teraz już wiedzieć jak się czyta nazwy szwedzkich miast i miejscowości jak np. Gävle, Helsingborg, no i oczywiście Göteborg.

  Powodzenia!
  Asia Kozik

Kategorie wpisów