Duńskie czasowniki nieregularne

Tak jak w każdym języku, tak i w duńskim mamy do czynienia z nieregularną odmianą czasowników. Nie jest to ulubione zagadnienie gramatyczne osób uczących się duńskiego, jednak pewne zasady trzeba opanować i nauczyć się odmiany na pamięć, ponieważ znajomość form czasowników jest bardzo ważna. Poniżej znajdziesz najczęściej używane duńskie czasowniki nieregularne i ich odmianę.

W duńskim istnieją oczywiście czasowniki, które odmieniają się regularnie i w czasie przeszłym przyjmują końcówkę -ede lub -te, są to svagt bøjede verber (czasowniki słabe), zwane też regelmæssige verber (czasowniki regularne). Dzisiaj jednak zajmujemy się nieregularną koniugacją tj. stærke verber (czasownikami mocnymi). Uregelmæssige verber charakteryzują się zmianą rdzenia w temacie wyrazu w formie præteritum (w czasie przeszłym), co oznacza, że ich odmiany trzeba nauczyć się na pamięć.

Dlatego też dla usystematyzowania informacji podzielimy sobie formy czasowników na 4 części.

Infinitiv (bezokolicznik) Nutid (cz. teraźniejszy) Datid (cz. przeszły prosty) Førnutid (cz. przeszły złożony)

Zacznijmy od czasowników posiłkowych, które również odmieniają się nieregularnie:

 • at være – er – var – har været (być)
 • at have – har – havde – har haft (mieć)
 • at tage – tager – tog – har taget (wziąć/wyruszyć)
 • at gøre – gør – gjorde – har gjort (zrobić)
 • at se – ser – – har set (widzieć)
 • at skrive – skriver – skrev – har skrevet (pisać)
 • at drikke – drikker – drak – har drukket (pić)
 • at gå – går – gik – har/er gået (iść)
 • at få – får – fik – har fået (dostać)
 • at stå – står – stod – har stået (stać)
 • at komme – kommer – kom – er kommet (przyjść)
 • at sove – sover – sov – har sovet (spać)
 • at hedde – hedder – hed – har heddet (nazywać się)
 • at hjælpe – hjælper – hjalp – har hjulpet (pomóc)
 • at spørge – spørger – spurgte – har spurgt (pytać)
 • at blive – bliver – blev – er blevet (być/zostać/stać się)
 • at sige – siger – sagde – har sagt (powiedzieć)
 • at give – giver – gav – har givet (dać)
 • at finde – finder – fandt – har fundet (znaleźć)

Żeby ułatwić sobie naukę czasowników, najlepiej podzielić je na 3 grupy: z końcówką -ede, z końcówką -te i grupę czasowników nieregularnych, których trzeba nauczyć się na pamięć!

Znajomość czasowników z dzisiejszego wpisu z pewnością ułatwi codzienną komunikację, ponieważ są to najczęściej używane duńskie czasowniki nieregularne.

Jeśli interesują Cię inne zagadnienia gramatyczne, wpadaj na naszego bloga! Działamy też na Instagramie i TikToku 😊.

Kategorie wpisów