Norweskie czasowniki nieregularne

Czas na kolejne zagadnienie gramatyczne na naszym blogu i tym razem będą to norweskie czasowniki nieregularne. Dla wielu osób jest to jeden z trudniejszych tematów, ponieważ czasowników trzeba nauczyć się niestety na pamięć. Jednak znajomość nieregularnych form jest bardzo ważna w codziennej komunikacji. W dzisiejszym poście znajdziesz odmianę najważniejszych czasowników nieregularnych. 

Czasowniki dzielimy na mocne (sterke) oraz słabe (svake). W czasach przeszłych czasowniki słabe tworzą się w sposób regularny, poprzez dodanie odpowiedniej końcówki. Natomiast czasowniki mocne tworzą formę przeszłą zmieniając samogłoskę, a nie końcówkę i to właśnie nimi dzisiaj się zajmiemy. Tak jak już pisaliśmy wcześniej – norweskich czasowników nieregularnych należy nauczyć się na pamięć, dlatego że nie ma konkretnych zasad ich odmiany w czasie przeszłym.

Poniżej znajdziesz listę najczęściej używanych czasowników nieregularnych. Czasowniki występują kolejno w bezokoliczniku (infinitiv), czasie teraźniejszym (presens) oraz w czasach preteritum i presens perfektum:

 • å være (być) – er – var – vært
 • å bli (stać się) – blir – ble – blitt
 • å dra (jechać) – drar – dro – dratt
 • å drikke (pić) – drikker – drakk – drukket
 • å finne (znaleźć) – finner – fant – funnet
 • å forstå (rozumieć) – forstår – forsto – forstått
 • å fortelle (opowiadać) – forteller – fortalte – fortalt
 • å få (dostać) – får – fikk – fått
 • å gi (dać) – gir – ga – gitt
 • å gjøre (robić) – gjør – gjorde – gjort
 • å gå (iść) – går – gikk – gått
 • å ha (mieć) – har – hadde – hatt
 • å hjelpe (pomagać) – hjelper – hjalp – hjulpet
 • å komme (przyjść) – kommer – kom – kommet
 • å legge (kłaść) – legger – la – lagt
 • å ligge (leżeć) – ligger – lå – ligget
 • å møte (spotykać) – møter – møtte – møtt
 • å se (widzieć) – ser – så – sett
 • å selge (sprzedawać) – selger – solgte – solgt
 • å si (mówić) – sier – sa – sagt
 • å sitte (siedzieć) – sitter – satt – sittet
 • å skrive (pisać) – skriver – skrev – skrevet
 • å sove (spać) – sover – sov – sovet
 • å spørre (pytać) – spør – spurte – spurt
 • å stå (stać) – står – sto – stått
 • å ta (wziąć) – tar – tok – tatt
 • å treffe (spotkać, trafić) – treffer – traff – truffet
 • å velge (wybierać) – velger – valgte – valgt

To oczywiście nie wszystkie norweskie czasowniki nieregularne, ale te, które są najczęściej używane. Dlatego to właśnie od nich dobrze jest zacząć. jeśli dopiero zaczynasz swoją przygodę z norweskim!

W temacie czasownika polecamy także przeczytać poprzednie posty: czasowniki modalne w norweskim lub czasowniki złożone w norweskim.

Wpadaj też na naszego Insta i Tiktoka, gdzie również możesz znaleźć sporą dawkę wiedzy !

Kategorie wpisów