Liczebniki porządkowe po duńsku

W dzisiejszym poście skupimy się na liczebnikach porządkowych, po duńsku – ordenstallene, które odpowiadają na pytanie który z kolei? Jak wyglądają one w języku duńskim? Przekonajcie się sami!

W większości przypadków tworzenie liczebnika porządkowego odbywa się poprzez dodanie do liczebnika głównego odpowiedniej końcówki: -te, -nde lub -ende. Jednak istnieje kilka wyjątków (liczebniki tworzone od liczb 1, 2, 3, 4 i 6), co widać na grafice poniżej.

W przypadku liczebników złożonych końcówkę dodajemy tylko do ostatniego członu.

W przypadku utworzenia liczebnika porządkowego od liczebników 40, 50, 60, 70, 80 i 90 dopuszczalne są dwie formy. Forma znajdująca się w nawiasie jest formą oficjalną, rzadziej używaną w języku potocznym.

Więcej o duńskiej kulturze, słownictwie i gramatyce znajdziesz na naszej grupie na facebooku.
Zapraszamy też na naszego instagrama.

Kategorie wpisów