Porównania w języku duńskim

Do porównania ze sobą dwóch elementów potrzebujemy wiedzy na temat stopniowania przymiotników w języku duńskim, które zostało rozwinięte w tym wpisie. Dzisiejszy temat pozwoli Ci tworzyć bardziej rozbudowane zdania i wzbogaci Twoje słownictwo, więc jeśli jesteś już na wyższym poziomie zaawansowania, warto zapoznać się z tym wpisem 😊

W porównaniach w stopniu wyższym stosujemy przyimek END (niż), a w najwyższym AF (spośród, z):

 • Anne er klogere end Peter. Peter er klogere end Jan. – Anna jest mądrzejsza od Petera. Peter jest mądrzejszy od Jana.
 • Jan er dummest af alle. – Jan jest najgłupszy ze wszystkich.

A co, jeśli chcemy porównać ze sobą dwa elementy? W języku duńskim użyjemy w tym wypadku stopnia najwyższego (w polskim wyższego):

 • Hvem er dygtigst, pigen eller drengen? – Kto jest zdolniejszy, dziewczyna czy chłopiec?
 • Ole er venligst. – Ole jest uprzejmiejszy.

Gdy chcemy podkreślić trwałość zmiany, stosujemy przysłówek STADIG (coraz) przed przymiotnikiem w stopniu wyższym:

 • Stadig flere studerende har økonomiske problemer. – Coraz więcej studentów ma problemy ekonomiszne.  
 • Folk spiser stadig mindre kød. – Ludzie jedzą coraz mniej mięsa.

Możemy również dwukrotnie powtórzyć przymiotnik w stopniu wyższym, łącząc spójnikiem OG:

 • Flere og flere studerende har økonomiske problemer.  
 • Folk spiser mindre og mindre kød.

A poniżej przykłady łączników, za pomocą których możemy zestawić ze sobą zdania, porównując pewne zjawiska:

 • Lone er lærer. Lis er også lærer. / Både Lone og Lis er lærere. / De er lærere begge to. / Begge kvinder er lærere. Lone jest nauczycielką. / Lisa też jest nauczycielką. / Zarówno Lone jak i Lisa są nauczycielkami. / Obie są nauczycielkami. / Obie kobiety są nauczycielkami.
 • Lone er ikke lærer. Lis er heller ikke lærer. / Hverken Lone eller Lis er lærer. – Lone nie jest nauczycielką. Lisa też nie. / Ani Lone, ani Lisa nie jest nauczycielką.

OBS! W konstrukcji hverken… eller… nie używamy już przeczenia! Sama w sobie konstrukcja jest już przeczeniem.

 • Alle kursisterne var singler. / Ingen af dem var gift. – Wszyscy kursanci byli singlami. / Żaden z nich nie był w związku małżeńskim.
 • Tidligere var der ikke så mange, der sørgede for mental helbred. Til sammenligning kan nævnes, at der er flere og flere der går til psykologer i dag. – Dawniej niewiele osób troszczyło się o swoje zdrowie psychiczne. Dla porównania można wspomnieć, że coraz więcej osób chodzi dziś do psychologa.
 • Andelen af rygere er faldet, ligesom andelen af folk, der drikker for meget, er faldet. / Ligeledes er andelen af folk, der drikker for meget, faldet. – Liczba palących osób spadła, tak jak liczba osób pijących za dużo spadła. / Podobnie (…)

To była solidna dawka wiedzy na temat tego, jak wyglądają porównania w języku duńskim, dlatego warto urozmaicać zasób słownictwa i do niej co jakiś czas wracać 😊

Zapraszamy też na nasze social media: Insta i TikToka.

Oraz oczywiście na nasze kursy!

Kategorie wpisów