Strona bierna w języku duńskim

Strona bierna w języku duńskim

Konstrukcje z użyciem strony biernej używane są wtedy, gdy wykonawca opisywanej czynności jest nieznany, nieokreślony lub nie ma sensu o nim wspominać. W języku duńskim można tworzyć stronę bierną (passiv) na dwa sposoby. Wyróżniamy:

Stronę bierną fleksyjną (s-passiv) 

S-passiv stosuje się:

  • często w języku pisanym, szczególnie w instrukcjach, przepisach, zakazach 
  • z czasownikami modalnymi
  • w wypowiedziach o stylu bardziej formalnym
  • w czasie nutid, datid oraz w bezokoliczniku

Tworzy się ją poprzez dodanie do tematu czasownika końcówki -s.

Przykłady: Kagen bages ved 180 grader.- Ciasto należy piec w temperaturze 180 stopni.
Der må ikke ryges i flyet. – W samolocie obowiązuje zakaz palenia.

Tabelka przedstawia stronę bierną fleksyjną dla czasownika at male – malować.

Stronę bierną opisową (blive-passiv, være-passiv)

Strona bierna opisowa jest stosowana:

  • często w mowie
  • we wszystkich czasach

Aby stworzyć zdanie w stronie biernej opisowej należy działać według schematu:

blive/være + imiesłów czasu przeszłego = strona bierna opisowa

Przykłady: Stolen bliver malet. – Krzesło jest malowane.
Brevet vil blive sendt i morgen. – List zostanie wysłany jutro.
Han har været godt forberedt. – On był dobrze przygotowany.
Hendes bluse er lavet af silke. – Jej bluzka jest wykonana z jedwabiu.

Tabelka przedstawia stronę bierną opisową dla czasownika at male – malować.

Uwaga! Jeśli chcemy podać wykonawcę czynności robimy to z pomocą przyimka af.

np.: Bilen køres af min far. – Samochód jest prowadzony przez mojego tatę.
Hun blev beundret af mange. – Była podziwiana przez wielu.

Jak zmienić zdanie napisane w stronie czynnej na stronę bierną?

strona czynna: Inge maler hegnet. – Inge maluje płot.
strona bierna fleksyjna: Hegnet males af Inge. – Płot jest malowany przez Inge.
strona bierna opisowa: Hegnet er/bliver malet af Inge. – Płot jest malowany przez Inge.

Natalia Szymańska

Kategorie wpisów