Strona bierna w języku norweskim

Strona bierna w języku norweskim

Strona bierna w języku norweskim jest używana, gdy nie znamy wykonawcy czynności, nie jest on określony lub gdy po prostu chcemy go pominąć. Jeśli jednak chcemy poinformować kto jest wykonawcą czynności, dodajemy przyimek av.

W języku norweskim jest kilka sposobów tworzenia strony biernej.

Bli-passiv

Najczęściej spotykaną formą zarówno w mowie, jak i w piśmie, jest strona bierna z czasownikiem å bli (bli-passiv). Tworzona jest za pomocą czasownika å bli (być, stawać się) we właściwym czasie (å bli / ble / har blitt) oraz czasownika głównego w formie perfektum partisipp.

Przykłady:

  • Pasienten blir skrevet ut fra sykehuset i dag. (Pacjent zostanie dzisiaj wypisany ze szpitala.)
  • Bedriften ble grunnlagt i 1990. (Firma została założona w 1990 roku.)

Kiedy używać bli-passivu?

Bli-passiv używana jest we wszystkich czasach i występuje w stylu potocznym.

Tabelka przedstawia stronę bierną z czasownikiem bli dla czasownika å lese – czytać.

S-passiv

Ostatnim sposobem tworzenia strony biernej jest s-passiv, czyli dodanie końcówki -s do bezokolicznika (w przypadku czasowników jednosylabowych można dodać końcówkę -es). S-passiv jest rzadziej stosowana i używana tylko w kilku czasach: presens, futurum, fortidsfuturum oraz w bezokoliczniku (infinitiv). Najczęściej występuje w czasie teraźniejszym (presens). Można jej użyć w czasie preteritum, ale tylko w przypadku czasowników grupy drugiej. Podział czasowników na grupy znajdziecie tutaj.

Eksempler:

  • Det må gjøres skikkelig. (Trzeba to zrobić porządnie.)
  • Alle ingrediensene skal blandes sammen. (Wszystkie składniki należy wymieszać.)

Kiedy używać s-passivu?

Strona bierna w języku norweskim z końcówką -s spotykana jest głównie w przepisach, nakazach, zasadach i opisach sytuacji, więc jest to przede wszystkim forma pisemna, często oficjalna, formalna. S-passiv często występuje z czasownikami modalnymi: bør, kan, må, skal.

Tabelka przedstawia stronę bierną z końcówką -s dla czasownika å lese – czytać.

Jak wygląda strona bierna w praktyce?

strona czynna: Maja leser boka. (Maja czyta książkę.)
strona bierna bli-passiv: Boka blir lest av Maja. (Książka jest czytana przez Maję.)
strona bierna s-passiv: Boka leses av Maja. (Książka jest czytana przez Maję.)

Roksana Bąk

Chcesz dowiedzieć się więcej?
Sprawdź nas na Facebooku i Instagramie

Kategorie wpisów