Wyrażanie opinii po szwedzku

Wyrażanie opinii po szwedzku

Tym razem kilka słów o tym, jak wyrazić po szwedzku swoje zdanie. Opinia/zdanie to en åsikt, en uppfattning albo en mening. Aby ją wyrazić możemy użyć:

1. Czasownika att tycka – oznaczającego myśleć, uważać, sądzić. To właśnie ten czasownik używany jest najczęściej do wyrażania opinii.

Przykłady: Jag tycker att den här filmen är bra.Uważam, że ten film jest dobry.
Han tycker att hon är väldigt vacker. – On uważa, że ona jest bardzo piękna.

2. Konstrukcji enligt min mening / enligt min uppfattning – moim zdaniem, według mnie

Przykład: Enligt min uppfattning / enligt min mening borde hon inte gifta sig med honom. Moim zdaniem/Według mnie ona nie powinna wychodzić za niego za mąż.

3. Mamy w języku szwedzkim także czasownik att tro. Oznacza on wierzyć, także w kontekście religijnym – (att tro på Gud – wierzyć w Boga). Często możemy go jednak spotkać w użyciu – jag tror att…, co na język polski przetłumaczmy jako wydaje mi się.

Przykład: Jag tror att det blir regn imorgon. – Wydaje mi się, że jutro będzie padać.

Jest więc dość znacząca różnica między czasownikami att tycka oraz att tro. Att tycka to nasza opinia, a att tro zawsze zakłada jakąś wątpliwość, to że nie jesteśmy do końca pewni – nie jest to więc do końca nasze zdanie na jakiś temat, raczej hipoteza/przypuszczenie.

Ważne! Jeśli chcemy wyrazić opinię to nigdy nie używamy czasownika att tänka – myśleć. Ten czasownik jest nam potrzebny, gdy mamy na myśli proces myślenia jako taki, albo gdy mówimy o naszych planach i zamiarach.

Przykłady: Tänk på det en liten stund. – Pomyśl o tym przez chwilę.
Jag tänker åka till Italien. – Planuję/Zamierzam pojechać do Włoch.

Na koniec kilka przydanych zwrotów i wyrażeń związanych z wyrażaniem opinii:

  • Jag är för. – Jestem za.
  • Jag är mot. – Jestem przeciwko.
  • Hon delar mina synpunkter. – Ona podziela moje poglądy.
  • Jag bryr mig inte om vad andra tycker. – Nie przejmuję się tym, co inni myślą.
  • Åsikterna är delade. – Zdania są podzielone.
  • Jag håller med dig. – Zgadzam się z tobą.
  • Jag är enig med dig. – Zgadzam się z tobą.
  • Det är min syn på saken. – To jest moje zdanie w tej sprawie.
  • Vi är överens. – Zgadzamy się.
  • Vi har samma åsikt. – Mamy taką samą opinię.

Kategorie wpisów