Czasowniki przechodnie i nieprzechodnie w duńskim

Czasowniki przechodnie to takie, które mają formy zarówno strony czynnej, jaki biernej. Jeśli natomiast nie jest możliwe utworzenie formy biernej od danego czasownika, to nazywamy go czasownikiem nieprzechodnim. A jak wyglądają w praktyce czasowniki przechodnie i nieprzechodnie w duńskim?

Czasowniki przechodnie:

at give – dać

Strona czynna: Hendes bror gav hende en bog. – Jej brat dał jej książkę.
Strona bierna: Bogen blev givet til hende. – Książka została jej dana.

at vaske – myć/prać

Strona czynna: Jeg vasker hans undertøj. – Piorę jego bieliznę.
Strona bierna: Undertøjet er vasket. – Bielizna jest prana.

at bage – piec

Strona czynna: Vi har allerede bagt en kage. – Już upiekliśmy ciasto.
Strona bierna: Kagen blev bagt. – Ciasto zostało upieczone.

Inne przykłady czasowników przechodnich:

at sætte – stawiać/umieszczać

at vække – budzić (kogoś)

at dræbe – zabijać

at skabe – tworzyć/robić

at male – malować

at stille – stawiać

at spise – jeść

at elske – kochać

at lægge – kłaść

at sende – wysyłać

Czasowniki nieprzechodnie:

at vågne – budzić się
TYLKO strona czynna: Jeg vågner op klokken otte hver morgen. – Budzę się o szóstej każdego ranka.

at sove – spać
TYLKO strona czynna: Hun har sovet som en engel. – Ona spała jak aniołek.

at skinne – świecić
TYLKO strona czynna: Solen skinner. – Słońce świeci.

Inne przykłady czasowników nieprzechodnich:

at springe – skakać

at sidde – siedzieć 

at falde – spadać

at dø – umierać

at smile – uśmiechać się

at vokse – dorastać

at eksistere – istnieć

at sove – spać

at skrige – krzyczeć

at stå – stać

Wpis dobiega końca, więc to już wszystkie czasowniki przechodnie i nieprzechodnie w duńskim na dzisiaj. Do przeczytania za tydzień!

Więcej o duńskiej kulturze, słownictwie i gramatyce znajdziesz na naszej grupie na facebooku. Zapraszamy też na naszego instagrama. Tutaj znajdziesz poprzednie wpisy dotyczące języka duńskiego.

Kategorie wpisów