Duńskie skróty

Czytając tekst w podręczniku, czy też artykuł w internecie, możemy natknąć się na pewne skróty, które trudno rozszyfrować. Dlatego przychodzimy z pomocą i wyjaśniamy duńskie skróty i ich zastosowanie. Wiele z nich ma swoje polskie odpowiedniki, więc zrozumienie ich nie sprawi Ci większych problemów. Zapraszamy więc do zapoznania się z najczęściej występującymi duńskimi skrótami 😊

Danske forkortelser – duńskie skróty:

 • pga. = på grund af – z powodu
  • Undervisningen blev aflyst pga. sygdom. (Zajęcia zostały odwołane z powodu choroby).
  • Uwaga! Po skrócie pga. konieczne jest użycie rzeczownika!
 • dvs. = det vile sige – to znaczy (tzn.)
  • Arkitekturen i Gdynia blev født i modernismens epoke, dvs. at byens intensive byggeri faldt sammen med begyndelser på modernismen i verdens kultur. (Architektura w Gdyni zrodziła się w epoce modernizmu, tzn. intensywna budowa miasta zbiegła się z początkami modernizmu w kulturze światowej).
 • osv. = og så videre – i tak dalej (itd.)
  • Der er mange udgifter, når man flytter hjemmefra: huslejen, mad, transport, kosmetik osv. (Przy wyprowadzce z domu pojawia się wiele wydatków: czynsz, jedzenie, transport, kosmetyki itd.)
 • f.eks. = for eksempel – na przykład (np.)
  • Jeg kan f.eks. lave spaghetti til middag i dag. (Mogę dziś ugotować na obiad np. spaghetti).
 • bl.a. = blandt andet – między innymi (m.in.)
  • Han taler mange sprog bl.a. fransk og tysk. (On posługuje się wieloma językami m.in. francuskim i niemieckim).
 • inkl. = inklusive – zawierający, włącznie
  • Huslejen koster 5000 kr. inkl. varme og elektricitet. (Czynsz kosztuje 5000 koron włącznie z ogrzewaniem i prądem).
 •  ca. = cirka – około
  • Teaterstykket skal vare ca. 60 minutter. (Sztuka teatralna będzie trwała około 60 minut).
 • m.a.o. = med andre ord – innymi słowy;
  • Hun har bestået Prøve i Dansk 3, m.a.o. er hun færdig med sin dansk uddannelse. (Ona zdała egzamin Dansk Prøve 3, innymi słowy ukończyła naukę duńskiego).
  • Uwaga inwersja!

Inne duńskie skróty:

 • o.a. = og andre – i inne
 • pr. = per – na, dla
 • s. = side – strona
 • sml. = samenlign – porównaj
 • if. = ifølge – według (wg.)
 • m. = med – z

Waluta i jednostki miar i wag:

 • kr. = krone(r)
 • m = meter
 • km = kilometer
 • l = liter
 • kg = kilogram

Przedstawione duńskie skróty ułatwią Ci czytanie i zrozumienie wielu tekstów. W celu utrwalenia ich, dobrym ćwiczeniem będzie ułożenie własnych przykładów. A może znasz inne skróty po duńsku, których warto się nauczyć? Daj znać w komentarzu!

Czekamy na Ciebie na naszych kursach! Zachęcamy też do odwiedzenia naszego YouTube i Instagrama.

Kategorie wpisów