Duńskie zaimki pytające

Zaimki pytające to temat, którego pominąć nie można. Zaimki te mogą występować w pytaniach oraz w formie zaimka względnego (na początku zdania podrzędnego). Poniżej znajdziesz duńskie zaimki pytające zebrane w zwięzłą listę 👇👇👇

hvad? – co?

Hvad spiser du til frokost? – Co jesz na lunch?

Jeg ved ikke, hvad der skete mellem dem i går. – Nie wiem co się między nimi wczoraj wydarzyło.

hvem? – kto?

Hvem er det? – Kto to jest?

Vi ved ikke, hvem det var. – Nie wiemy kto to był.

hvis? – czyj/czyja/czyje?

Hvis hund er den? – Czyj to pies?

Han ville vide, hvis børn det var. – Chciał wiedzieć czyje to dzieci.

hvilken/hvilket/hvilke? – jaki/jaka/jakie/jacy?

I hvilken mappe har du gemt filen? – W jakim folderze zapisałeś plik?

Hvilket tog skal jeg tage? – Jakim pociągiem powinnam jechać?

Hun informerer dem om, hvilke sprog der kan anvendes til at udfylde ansøgningen. – Ona informuje ich, jakich języków można użyć aby wypełnić wniosek.

hvor? – gdzie?

Hvor bor du? – Gdzie mieszkasz?

Jeg spørger, hvor du var. – Pytam gdzie byłeś.

hvorhen? – dokąd?

Hvorhen tager du i morgen? – Dokąd jedziesz jutro rano?

Du kan rejse, hvorhen du vil. – Możesz pojechać, dokąd tylko zechcesz.

hvornår? – kiedy?

Hvornår kommer de? – Kiedy przyjdą?

Jeg ved ikke, hvornår han ringer. – Nie wiem, kiedy zadzwoni.

hvordan? – jak?

Hvordan er det muligt? – Jak to możliwe?

Jeg ved ikke, hvordan jeg skal forholde mig til det. – Nie wiem, jak ma się do tego odnieść.

hvorfor? – dlaczego?

Hvorfor kommer du for sent? – Dlaczego się spóźniłaś?

Jeg forstår ikke, hvorfor det er så vigtigt. – Nie rozumiem, dlaczego to jest tak ważne.

hvor gammel? – ile ma lat?

Hvor gammel er du? – Ile masz lat?

hvor mange? – jak wiele? ile? (policzalne)

Hvor mange søskende har du? – Ile masz rodzeństwa?

hvor meget? – jak dużo? ile? (niepoliczalne)

Hvor meget vin har du drukket? – Ile wina wypiłeś?

hvor ofte/tit? – jak często?

Hvor ofte/tit køber du noget som du ikke har brug for? – Jak często kupujesz coś, czego nie potrzebujesz?

Duńskie zaimki pytające już opanowane? Więcej o duńskiej kulturze, słownictwie i gramatyce znajdziesz na naszej grupie na facebooku i innych wpisach na blogu.

Zapraszamy też na naszego instagrama.

Kategorie wpisów