Język duński: Duńskie synonimy 2

DUŃSKIE SYNONIMY 2

W tym wpisie znajdziesz kolejną dawkę duńskich synonimów (tutaj znajdzie część pierwszą: https://www.mester.pl/jezyk-dunski-synonimy/) wyrażeń o tym samym lub podobnym znaczeniu. Mogą one okazać się szczególnie pomocne, gdy zabraknie ci odpowiednich słów podczas pisania. Z pewnością ułatwią też zachowanie płynności i atrakcyjności wypowiedzi.

  1. især – zwłaszcza/szczególnie
  2. navnlig – zwłaszcza/szczególnie

Avisen er især/navnlig kendt for sine politiske reportager.
Gazeta jest znana szczególnie ze swoich reportaży politycznych.

  1. at tabe sig – schudnąć
  2. at slanke sig – schudnąć

Hvis du virkelig ønsker at tabe sig/at slanke sig må du spise mere frugt og grøntsager.
Jeśli rzeczywiście chcesz schudnąć, powinieneś jeść więcej warzyw i owoców.

  1. at stole på – ufać
  2. at have tillid til – mieć zaufanie do

Du ved, at du kan stole på/have tillid til mig.
Wiesz, że możesz mi ufać.

  1. først og fremmest – przede wszystkim
  2. frem for alt – przede wszystkim

Først og fremmest/frem for alt må vi reagere hurtigt.
Musimy przede wszystkim reagować szybko.

  1. berømt – sławny
  2. navnkundig – sławny

Hendes far er en berømt/navnkundig forfatter.
Jej ojciec jest sławnym pisarzem.

Internetowa baza wyrazów bliskoznacznych:
Synonymbog.com – słownik synonimów

Natalia Szymańska

Kategorie wpisów