Język duński: Jak często? Ile razy? O częstotliwości w języku duńskim

CZĘSTOTLIWOŚĆ
frekvens
Hvor ofte finder det sted?
W jaki sposób wyrazić w języku duńskim jak często coś się odbywa?
liczebnik główny + gang(e) + om/i + rzeczownik w formie określonej

en gang – raz

to gange – dwa razy

tre gange – trzy razy

W wyrażeniach określających częstotliwość stosujemy przyimek ‘om’ lub przyimek ‘i’ w połączeniu z rzeczownikiem dotyczącym czasu w formie określonej.

OM

om dagen – na dzień/dziennie

om natten – w ciągu nocy

om ugen – na tydzień/w tygodniu

om måneden – na miesiąc/w miesiącu

om året – na rok/w roku

I

i sekundet – na sekundę

i minuttet – na minutę

i timen – na godzinę

i døgnet – na dobę

f.eks.

Han løber fire gange om ugen. – On biega cztery razy w tygodniu.

Jeg tjekker Facebook to gange i timen. – Sprawdzam Facebooka dwa razy na godzinę.

 

liczebnik główny + gang(e) + per + rzeczownik w formie nieokreślonej

Innym sposobem na określenie częstotliwości jest dodanie przyimka ‘per’ przed rzeczownikiem dotyczącym czasu w formie nieokreślonej.

f.eks.

Vi besøger vores mormor to gange per måned. – Odwiedzamy naszą babcię dwa razy na miesiąc.

Hun ser fjernsyn kun tre gange per uge. – Ona ogląda telewizję tylko trzy razy w tygodniu.

hver/hvert + liczebnik porządkowy + rzeczownik w formie nieokreślonej

Należy zwrócić uwagę, że ‘hver’ używamy przy rzeczownikach rodzaju nienijakiego (rodzajnik ‘en’), a ‘hvert’ przy rzeczownikach rodzaju nijakiego (rodzajnik et). Jeśli potrzebujesz powtórki z liczebników porządkowych polecam kliknąć w link ———> https://zdunskie.one.pl/liczebniki-porzadkowe/ .

hver dag* – co dzień

hver anden måned – co drugi miesiąc

hvert femte år – co pięć lat

hvert tiende minut – co dziesięć minut

*NIE hver første dag

f.eks.

Hvert andet år rejser vi til Tyskland. – Co dwa lata wyjeżdżamy do Niemiec.

Du holder pause hvert tiende minut. – Masz przerwę co dziesięć minut.

Natalia Szymańska

Kategorie wpisów