Język szwedzki: Jak często? Ile razy? O częstotliwości w języku szwedzkim

Jak często? Ile razy? Czyli kilka słów o częstotliwości w języku szwedzkim

W tym tygodniu zajmiemy się częstotliwością, a więc poszukamy odpowiedzi na pytanie jak wyrazić, że dana czynność ma miejsce np. dwa razy w roku.

1. Aby określić częstotliwość wykonywania danej czynności, potrzebne nam jest słówko en gånggånger czyli raz – razy. Na przykład:

en gång – raz
två gånger – dwa razy
tre gånger – trzy razy

Następnie określamy czas, w jakim dana czynności ma miejsce. Używamy tutaj dwóch przyimków om albo i.

Przyimek om występuje w połączeniu z słowami en dag – dzień, ett år – rok oraz ett dygn – doba.

en gång om dagen – raz dziennie
två gånger om året – dwa razy w roku

Inne słowa określające częstotliwość takie jak na przykład: en timme – godzina, en vecka – tydzień, en minut – minuta, en månad – miesiąc łączą się z przyimkiem i.

tre gånger i veckan – trzy razy w tygodniu
en gång i månaden – raz w miesiącu

Przykłady:

1. Man borde borsta tänderna två gånger om dagen – Powinno się myć zęby dwa razy dziennie.
2. Vi träffas bara en gång i månaden – Spotykamy się tylko raz w roku.

2. Częstotliwość możemy także wyrazić używając zaimków var – dla rzeczowników rodzaju en oraz vart – dla rzeczowników rodzaju ett wraz z liczebnikami porządkowymi.

Na przykład:

var tredje vecka – co trzeci tydzień
vart fjärde år – co czwarty rok
var femte minut – co pięć minut

Szybka powtórka z tworzenia liczebników porządkowych na pewno się w tym miejscu przyda:
Liczebnik porządkowy powstaje poprzez dodanie końcówki –nde do liczebnika głównego.

– 7(sju) – sjunde
– 9 (nio) – nionde

W liczebnikach złożonych (od 21 wzwyż) odmieniamy tylko ostatni człon.

– 24 (tjugofyra) – tjugofjärde
– 21 (tjugoett) – tjugoförsta

Oczywiście istnieją wyjątki, ale się nimi nie przejmujemy tylko dzielnie stawiamy im czoła 🙂

1- första
2- andra
3- tredje
4- fjärde
5- femte
6- sjätte
11- elfte
12- tolfte

Przykłady:

Jag har semester vart tredje år – Mam wakacje co trzeci rok.
Jag besöker min mormor var tredje dag – Odwiedzam babcię co trzeci dzień.

Ważne! Co drugi ma też osobną konstrukcją VARANNAN – dla rzeczowników rodzaju en oraz VARTANNAT – dla rzeczowników rodzaju ett.

Na przykład: Hon kommer varannan dag – Ona przychodzi co drugi dzień.

Mam nadzieję, że wszystko się wyjaśniło i że polubiliście się z tym tematem.

Kategorie wpisów