Język duński: konstrukcje både…og, hverken…eller, enten…eller

Nic tak nie wzbogaci naszej wypowiedzi jak rozbudowane zdanie. Co prawda w języku duńskim trudno doszukać się zdań wielokrotnie złożonych, to jednak warto postarać się o zdanie nieco dłuższe niż te ograniczające się do podmiotu i orzeczenie.

Dlatego dzisiaj skupimy się na trzech spójnikach: ani…, ani…, albo…, albo…, zarówno…, jak i….

Spójnik „ani…, ani…” użyjemy łącząc zaprzeczone zdania. W języku duńskim wyrazimy to za pomocą „hverken…eller…”, co możemy zrozumieć jako „ikke … og heller ikke…”.

Chcąc wyrazić możliwą wymienność albo wzajemne wyłączanie się zdań użyjemy spójnika „albo…, albo…”, czyli po duński „enten…eller…”.

Gdy natomiast chcemy przyrównać przedstawione w nich sytuacje, wówczas łączymy zdania lub równorzędne składniki zdań za pomocą „både…og…”, co na w języku polskim będzie oznaczało „zarówno…, jak i…”.

Za pomocą tych spójników możemy połączyć praktycznie wszystkie części zdania:

Martyna Kaczmarska

Kategorie wpisów