Język szwedzki: konstrukcje både…och, varken…eller, antingen…eller

Tym razem przyjrzymy się trzem bardzo często używanym konstrukcjom – zarówno…, jak i, ani…, ani, oraz albo…, albo. Mamy nadzieję, że nie będą już one dłużej tajemnicą i że się z nimi zaprzyjaźnicie 🙂

1. Konstrukcja både…ochzarówno…, jak i.

Jag gillar både norska och svenska. – Lubię zarówno norweski, jak i szwedzki.
Han bodde både i Sverige och i Polen. – Mieszkał zarówno w Szwecji, jak i w Polsce.

Ważne! To samo znaczenie, a więc zarówno…, jak i ma także konstrukcja såväl…som.

2. Konstrukcja varken…ellerani…, ani

Jag gillar varken dig eller henne. – Nie lubię ani Ciebie, ani jej.
Han talar varken svenska eller norska. – Nie mówi ani po szwedzku, ani po norwesku.

Ważne! Używając tej konstrukcji nie stosujemy już przeczenia inte!

Zamiast konstrukcji varken…eller można też użyć vare sig…eller. Musimy wtedy jednak dodać w zdaniu przeczenie!

Jag gillar inte vare sig dig eller henne.
Han talar inte vare sig svenska eller norska.

3. Konstrukcja antingen…eller albo…, albo

Jag ska antingen gå på bio eller stanna hemma. – Albo pójdę do kina, albo zostanę w domu.
Jag ska antingen plugga vidare eller åka till Sverige. Albo będę się dalej uczyć, albo pojadę do Szwecji.

Joanna Kozik

Kategorie wpisów