Język duński: Synonimy

SYNONIMY

Znajomość synonimów może okazać się przydatna, szczególnie podczas dłuższych wypowiedzi. Sprawiają one, że nasze słownictwo jest bardziej rozbudowane i nie jesteśmy narażeni na ciągłe powtórzenia. Poniżej można zapoznać się z przykładami wyrażeń o tym samym znaczeniu.

 1. at sætte pris på – doceniać/cenić
 2. at værdsætte – doceniać/cenić

Jeg sætter pris på/værdsætter din hjælp.
Doceniam twoją pomoc.

 1. at kunne lide – lubić
 2. at holde af – lubić

Hun kan lide/holder af popmusik.
Ona lubi muzykę pop.

 1. at behøve – potrzebować
 2. at have brug for – potrzebować/mieć potrzebę

Jeg behøver/har brug for en ordbog.
Potrzebuję słownika.

 1. at vænne sig til – przyzwyczaić się
 2. at blive vant til – przyzwyczaić się

Vi vænner os til/bliver vant til at se dem sammen.
Przyzwyczajamy się do widoku ich razem.

 1. at påstå – twierdzić
 2. at hævde – twierdzić

Jeg påstår/hævder ikke, at jeg er perfekt.
Nie twierdzę, że jestem ideałem.

 1. at være på mode – być w modzie
 2. at være oppe i tiden – być na czasie

Blondt er på mode/er oppe i tiden nu.
Blond jest teraz w modzie/na czasie.

 1. hvert andet øjeblik – co chwilę
 2. i tide og utide – co chwilę/ciagle

Min mor ringer hvert andet øjeblik/i tide og utide og spørger, hvordan jeg har det.
Moja mama dzwoni co chwilę/ciągle i pyta jak się mam. 

 1. i tykt og tyndt – na dobre i na złe
 2. i medgang og modgang – na dobre i na złe

Vi var venner i tykt og tyndt/i medgang og modgang.
Byliśmy przyjaciółmi na dobre i na złe.

 1. at afslutte – zakończyć/dokończyć
 2. at fuldende – zakończyć/dokończyć

Vil du være venlig at afslutte/fuldende denne opgave for mig?
Czy mógłbyś dokończyć to zadanie za mnie?

 1. at være som to dråber vand – być jak dwie krople wody
 2. at ligne hinanden – wykazywać podobieństwo

Disse to brødre er som to dråber vand/ligner hinanden.
Ci dwaj bracia są jak dwie krople wody/są do siebie podobni.

Natalia Szymańska

Kategorie wpisów