Język norweski: Jak często? Ile razy? O częstotliwości w języku norweskim

Cześć! Tym razem zajmiemy się częstotliwością, czyli jak wyrazić, że coś dzieje się raz dziennie, dwa razy w miesiącu czy trzy razy w ciągu roku etc.

1) Pierwszym krokiem będzie określenie jak często (a dokładniej ile razy) dana czynność się odbywa. Kluczowym będzie słowo „gang” (no. „raz”) oraz „ganger” (no. „razy”). I tak np.
 • en gang – raz
 • to ganger – dwa razy
 • tre ganger – trzy razy
2) Dalej określamy czas, w jakim dana czynność ma miejsce używając przyimka „i” oraz formy określonej rzeczownika:
 • i døgnet – na dobę/w ciągu doby
 • i uka/uken – w tygodniu
 • i måneden – w miesiącu
 • i kvartalet – na kwartał
 • i året – w roku
 • i timen – w ciągu godziny

Uwaga! Są dwa wyjątki:

 • om dagen – w ciągu dnia
 • om natta/natten – w ciągu nocy
Kilka przykładów:
 • Jeg pusser tennene to ganger om dagen. Myję zęby dwa razy dziennie.
 • Vi møtes en gang i måneden. Spotykamy się raz w miesiącu.
 • Bytt tannbørste fire ganger i året. Zmieniaj szczoteczkę cztery razy w roku.

A jak powiedziecie, że coś dzieje się regularnie co jakiś czas, np. co dwie godziny, co trzy dni?
1) Najpierw dodajemy „hver” (dla rzeczowników rodzaju męskiego „en” i żeńskiego „ei”) lub „hvert” (dla rzeczowników rodzaju nijakiego „et”).
2) Później wstawiamy liczebnik porządkowy:

Szybka powtórka z tworzenia liczebników porządkowych:

Do liczebnika głównego dodajemy końcówkę „ende”, jak np.

 • 7. sju + ende = sjuende
 • 8. åtte + ende = åttende

W przypadku liczebników złożonych odmieniamy tylko drugi człon:

 • 29. tjue + ni + ende = tjueniende

Jednak wiele liczebników porządkowych to wyjątki:

 • 1. første

Uwaga! W przypadku określania częstotliwości pomijamy słowo første.

hver uke – co (jeden) tydzień
hver måned – co (jeden) miesiąc

 • 2. annen, annet, andre

Uwaga! W przypadku określania co jaki czas coś się dzieje, wstawiamy annen (dla „en” i „ei” lub annet (dla „et”).

hver annen uke – co drugi tydzień
hver annen måned – co drugi miesiąc

 • 3. tredje
 • 4. fjerde
 • 5. femte
 • 6. sjette
 • 11. ellevte
 • 12 tolvte
3) Trzecim krokiem jest dodanie określenia czasu w formie nieokreślonej.
 • hvert tiende minutt – co dziesięć minut
 • hver annen time – co dwie godziny
 • hver tredje dag – co trzeci dzień
 • hvert år – co roku
Kilka przykładów:
 • Bussen går hver halvtime. Autobus odjeżdża co pół godziny.
 • Regningen kommer hver annen måned. Rachunek przychodzi co drugi miesiąc.

Mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie jasne!
Sylwia Nowak

Kategorie wpisów