Język norweski: Jak często? Ile razy? O częstotliwości w języku norweskim

Cześć! Tym razem zajmiemy się częstotliwością, czyli jak wyrazić, że coś dzieje się raz dziennie, dwa razy w miesiącu czy trzy razy w ciągu roku etc.

1) Pierwszym krokiem będzie określenie jak często (a dokładniej ile razy) dana czynność się odbywa. Kluczowym będzie słowo „gang” (no. „raz”) oraz „ganger” (no. „razy”). I tak np.
 • en gang – raz
 • to ganger – dwa razy
 • tre ganger – trzy razy
2) Dalej określamy czas, w jakim dana czynność ma miejsce używając przyimka „i” oraz formy określonej rzeczownika:
 • i døgnet – na dobę/w ciągu doby
 • i uka/uken – w tygodniu
 • i måneden – w miesiącu
 • i kvartalet – na kwartał
 • i året – w roku
 • i timen – w ciągu godziny

Uwaga! Są dwa wyjątki:

 • om dagen – w ciągu dnia
 • om natta/natten – w ciągu nocy
Kilka przykładów:
 • Jeg pusser tennene to ganger om dagen. Myję zęby dwa razy dziennie.
 • Vi møtes en gang i måneden. Spotykamy się raz w miesiącu.
 • Bytt tannbørste fire ganger i året. Zmieniaj szczoteczkę cztery razy w roku.

A jak powiedziecie, że coś dzieje się regularnie co jakiś czas, np. co dwie godziny, co trzy dni?
1) Najpierw dodajemy „hver” (dla rzeczowników rodzaju męskiego „en” i żeńskiego „ei”) lub „hvert” (dla rzeczowników rodzaju nijakiego „et”).
2) Później wstawiamy liczebnik porządkowy:

Szybka powtórka z tworzenia liczebników porządkowych:

Do liczebnika głównego dodajemy końcówkę „ende”, jak np.

 • 7. sju + ende = sjuende
 • 8. åtte + ende = åttende

W przypadku liczebników złożonych odmieniamy tylko drugi człon:

 • 29. tjue + ni + ende = tjueniende

Jednak wiele liczebników porządkowych to wyjątki:

 • 1. første

Uwaga! W przypadku określania częstotliwości pomijamy słowo første.

hver uke – co (jeden) tydzień
hver måned – co (jeden) miesiąc

 • 2. annen, annet, andre

Uwaga! W przypadku określania co jaki czas coś się dzieje, wstawiamy annen (dla „en” i „ei” lub annet (dla „et”).

hver annen uke – co drugi tydzień
hver annen måned – co drugi miesiąc

 • 3. tredje
 • 4. fjerde
 • 5. femte
 • 6. sjette
 • 11. ellevte
 • 12 tolvte
3) Trzecim krokiem jest dodanie określenia czasu w formie nieokreślonej.
 • hvert tiende minutt – co dziesięć minut
 • hver annen time – co dwie godziny
 • hver tredje dag – co trzeci dzień
 • hvert år – co roku
Kilka przykładów:
 • Bussen går hver halvtime. Autobus odjeżdża co pół godziny.
 • Regningen kommer hver annen måned. Rachunek przychodzi co drugi miesiąc.

Mam nadzieję, że teraz już wszystko będzie jasne!
Sylwia Nowak

Polecane wpisy

Dziś polecimy Wam norweskie podcasty, dzięki którym będziecie mogli ćwiczyć rozumienie ze słuchu a przy okazji poznacie nowe słówka.

Z dzisiejszego wpisu dowiesz się najważniejszych zwrotów przydatnych podczas wizyty u lekarza po szwedzku - zapraszamy do lektury!

Kategorie wpisów