Język szwedzki: Folk, människor czy personer?

Zastanawialiście się kiedyś czy i ewentualnie jaka jest różnica między tymi trzema określeniami? Jeśli tak, to przybywam dzisiaj z pomocą i mam nadzieję, że uda mi się rozwiać Wasze wątpliwości.

 1. Folk (ang. people) określa ludzi jako grupę. Słowo to występuje w liczbie pojedynczej i możemy do niego dodać słowo mycket.

  Det var mycket folk på gatan.
  Na ulicy było dużo ludzi.


  Jag förstår inte hur folk kan bete sig på sä sätt.
  Nie rozumiem, jak ludzie mogą zachowywać się w ten sposób.


  Ważne! Słowa folk używamy także w odniesieniu do narodu, grup narodowościowych, etnicznych albo jako lud.

 2. Människor to liczba mnoga rzeczownika en människa – oznaczającego człowieka. Jest to określenie odnoszące się do ludzi jako do gatunku.

  Alla människor behöver mat och vatten.
  Wszyscy ludzie potrzebują jedzenia i wody.

  Det bor 10 miljoner människor i Sverige.
  W Szwecji mieszka 10 milionów ludzi.


  Możemy także użyć słowa människa, mając na myśli jakąś konkretną, specjalną osobę.

  Den människan kommer aldrig i tid!
  Ten człowiek nigdy nie przybywa na czas!


  Ponieważ słowo människor występuję w liczbie mnogiej i koncentruje się na jednostkach, jeśli chcemy powiedzieć wielu ludzi użyjemy słówka många i powiemy många människor.

 3. Personer – w liczbie pojedynczej en person (osoba). Określenie to odnosi się do ludzi jako jednostek, pojedynczych osób.

  Hon är en mycket hjälpsam person.
  Ona jest bardzo pomocną osobą.

  I det här rummet finns 15 personer.
  W tym pokoju znajduje się 15 osób.


  Mam nadzieję, że to podsumowanie było dla Was pomocne. 🙂

Kategorie wpisów