Język szwedzki: forma określona w liczbie mnogiej

Kontynuujemy naszą przygodę z formą określoną rzeczownika. W tym tygodniu czeka nas liczba mnoga. Zanim dodamy końcówkę formy określonej musimy utworzyć liczbę mnogą danego rzeczownika.

Biorąc pod uwagę końcówki liczby mnogiej rzeczowniki dzielą się w szwedzkim na pięć grup.

 1. W grupie pierwszej znajdziemy rzeczowniki rodzaju en (dwusylabowe albo dłuższe) zakończone na nieakcentowane -a. Liczbę mnogą nieokreśloną tworzymy przez dodanie końcówki -or:

  en skola – skolor (szkoła)
  en gata – gator (ulica)

  Formę określoną otrzymamy po dodaniu do formy liczby mnogiej końcówki -na:

  skolor – skolorna
  gata – gatorna

  Wyjątki! W grupie tej znajduje się kilka rzeczowników, które nie są zakończone na -a. Są to na przykład:

  en våg – vågor – vågorna (fala)
  en ros – rosor – rosorna ( róża)

 2. W drugiej grupie również znajdziemy rzeczowniki rodzaju en. Liczbę mnogą nieokreśloną utworzymy, dodając końcówkę -ar, a liczbę mnogą określoną poprzez dodanie końcówki –na. Tę grupę można podzielić na kilka mniejszych, aby było łatwiej zapamiętać. 🙂

  a) rzeczowniki dwusylabowe kończące się na nieakcentowane -e, -el, -en, -on, -er. Po dodaniu końcówki liczby mnogiej wypada samogłoska -e, bądź z końcówki -on samogłoska -o:

  en pojke – pojkar – pojkarna (chłopiec)
  en syster – systrar – systrarna (siostra)

  b) rzeczowniki zakończone na –dom, -ing, -is, -lek:

  en sjukdom – sjukdomar – sjukdomarna (choroba)

  c) wiele rzeczowników jednosylabowych:

  en bil – bilar – bilarna (samochód)
  en fru – fruar – fruarna (żona)

  Wyjątki! Jeśli rzeczownik kończy się na akcentowane, długie – m lub -n, to jeśli tworzymy jego liczbę mnogą, to ta spółgłoska zostaje podwojona:

  en kam – kammar – kammarna (grzebień)

 3. W grupie tej występują już rzeczowniki zarówno rodzaju en, jak i ett. Liczbę mnogą nieokreśloną tworzymy dodając końcówkę -er lub -r, a formę określoną dodając końcówkę –na. Dla ułatwienia podzielmy również tę grupę na kilka mniejszych:

  a) rzeczowniki pochodzenia obcego, posiadające akcent na ostatniej sylabie:

  en kostym – kostymer – kostymerna (garnitur)

  b) rzeczowniki jednosylabowe z przegłosem w liczbie mnogiej:

  en natt – nätter – nätterna (noc)

  c) rzeczowniki zakończone na –nad, -skap, -är, -het, -else, -ion:

  en kunskap – kunskaper – kunskaperna (umiejętność)

  d) wiele rzeczowników jednosylabowych:

  en tejp – tejper – tejperna (taśma)

  e) rzeczowniki pochodzenia obcego zakończone na nieakcentowane –el, -en, -er, -or, -us:

  en möbel – möbler – möblerna (mebel)

  Ważne! Rzeczowniki zakończone na nieakcentowane -el, -en, -er gubią -e w liczbie mnogiej, wypada także końcówka –us.

  f) rzeczowniki jednosylabowe zakończone na samogłoskę otrzymują w liczbie mnogiej końcówkę -r:

  en sko – skor – skorna (but)

  g) rzeczowniki rodzaju ett pochodzenia obcego:

  ett bageri – bagerier – bagerierna (piekarnia)

  h) rzeczowniki pochodzenia obcego zakończone na -eum, -ium:

  ett museum – museer, museerna (muzeum)

  Ważne! W liczbie mnogiej wypada końcówka –um.

 4. W tej grupie znajdziemy rzeczowniki rodzaju ett, zakończone na samogłoskę. Liczbę mnogą nieokreśloną utworzymy poprzez dodanie -n, a formę określoną poprzez dodanie –a:

  ett knä – knän – knäna (kolano)
  ett yrke – yrken – yrkena (zawód)

  a) w grupie tej znajdziemy rzeczowniki rodzaju ett zakończone na –nde, – ende:

  ett påstående – påståenden – påståendena (twierdzenie)

  b) w grupie tej wyjątek stanowią rzeczowniki oko i ucho:

  ett öga – ögon– ögonen (oko)
  ett öra – öron – öronen (ucho)

 5. W ostatniej grupie liczba mnoga nieokreślona jest taka sama jak liczba pojedyncza nieokreślona. W tej grupie znajdziemy:

  a) rzeczowniki rodzaju ett zakończone na spółgłoskę:

  ett hus – hus (dom)

  Formę określoną stworzymy w tym wypadku przez dodanie końcówki – en:

  ett hus – hus – husen

  b) rzeczowniki rodzaju en zakończone na -are:

  en bagare – bagare (piekarz)

  Formę określoną tworzymy dodając końcówkę -na po wcześniejszym usunięciu końcowego -e:

  en bagare – bagare – bagarna

  c) rzeczowniki rodzaju en zakończone na -er (oznaczające zawody lub narodowości):

  en tekniker – tekniker (technik)

  Formę określoną znów uzyskamy poprzez dodanie –na:

  en tekniker – tekniker – teknikerna

  d) rzeczowniki rodzaju en zakończone na –nde, -ende:

  en studerande – studerande (student)

  Forma określona to końcówka –na:

  en studerande – studerande – studerandena

  Ważne! Do tej grupy należy kilka rzeczowników jednosylabowych rodzaju en, w których w liczbie mnogiej zmienia się samogłoska:

  en man – män – männen (mężczyzna)

  Joanna Kozik

Kategorie wpisów