Język szwedzki: Przyimki czasu i, om, på

Cześć! W tym tygodniu zajmiemy się tematem przyimków czasu. Jest to ważny temat, który często sprawia problemy, także na pewno warto poświęcić mu kilka chwil 🙂

1. Zacznijmy od przyimka i. Używamy go:

– z nazwami miesięcy
– z dniami tygodnia, ale tylko w zdaniach w czasie przeszłym, dzień tygodnia razem z przyimkiem i oraz końcówką s oznacza miniony/ostatni na przykład:

I fredags var jag på bio. W ostatni/ miniony piątek byłam w kinie.

– ze słówkami oznaczającymi pory dnia i nocy (zarówno do przeszłości, jak i przyszłości)

i går kväll – wczoraj wieczorem
i morgon bitti – jutro rano

– z porami roku (również zarówno do przeszłości, jak i przyszłości)

i somras – ostatniego lata
i vår – na wiosnę (przy wyrażaniu przyszłości z nazwami pór roku możemy też użyć przyimka till,
rzeczownik jest wtedy w formie określonej – till våren)

– z nazwami świąt (do przeszłości i przyszłości)

i julas – w ostatnie Boże Narodzenie
i jul – w najbliższe Boże Narodzenie

– gdy chcemy wyrazić, ile dana czynność trwa

Jag har läst svenska i tio år. – Uczę się szwedzkiego 10 lat.

Uwaga! Gdy chcemy wyrazić jak długo dana czynność nie miała miejsca, używamy przyimka på!

Jag har inte sett min bror på 2 månader. – Od dwóch miesięcy nie widziałam mojego brata.

– gdy mówimy jak często coś robimy, przyimek występuje przed słowami: en sekund, en minut, en timme (godzina), en vecka (tydzień), en månad (miesiąc), rzeczownik występuje w formie określonej

Jag promenerar två gånger i veckan. – Spaceruję dwa razy w tygodniu.

2. Przyimka om używamy, gdy:

– mówimy o przyszłości

om tre veckor – za trzy tygodnie

– mówimy jak często coś robimy, przyimek występuje przed słowami ett år (rok), en dag (dzień), ett dygn (doba), rzeczownik jest w formie określonej

Jag tar mina tabletter två gånger om dagen. – Biorę tabletki dwa razy dziennie.

3. Przyimka używamy:

– z dniami tygodnia, przy wyrażaniu przyszłości

på tisdag kväll – we wtorek wieczorem

– z dniami tygodnia, nazwami świąt, pór roku, a także porami dnia, gdy chcemy wyrazić, że jakaś czynności zazwyczaj się wtedy dzieje, rzeczownik jest wtedy w formie określonej

på sommaren – latem
på kvällen – wieczorem lub på kvällarna – wieczorami

– gdy chcemy wyrazić, ile czasu zajmie nam dana czynność albo jak szybko została/zostanie wykonana

Man kan lära sig mycket svenska på ett år. – Można nauczyć się dużo szwedzkiego w ciągu roku.

Kategorie wpisów