Język szwedzki: Różnice w znaczeniu 2

Kontynuujemy naszą serię, w której prezentujemy wyrazy podobnie wyglądające, ale oznaczające coś zupełnie innego. Przed nami kolejna porcja takich słów, zapraszamy! 🙂

   

Przykłady zdań:

Det skedde för två år sedan. – To wydarzyło się 2 lata temu.
Bilen lämnade efter sig en sky av avgaser. – Samochód zostawił za sobą chmurę gazów.

Wymowa:

en sky – https://svenska.se/tre/?sok=sky&pz=1
att ske – https://svenska.se/tre/?sok=ske&pz=1

Przykłady zdań:

Jag ser ingenting. – Nic nie widzę.
Jag kan inte sy. – Nie umiem szyć.


Wymowa:

att se – https://svenska.se/tre/?sok=se&pz=1#!
att sy – https://svenska.se/tre/?sok=sy&pz=1#!

Przykłady zdań:

Gillar du fårost? – Lubisz ser owczy?
Vinden blåser från öst. – Wiatr wieje ze wschodu.


Wymowa:

en ost – https://svenska.se/tre/?sok=ost&pz=1
öst – https://svenska.se/tre/?sok=%C3%B6st&pz=1

Przykłady zdań:

Han är misstänkt för mord. – On jest podejrzany o morderstwo.
Varför är du så misstänksam? – Dlaczego jesteś taki/taka
podejrzliwy/podejrzliwa?


Wymowa:

misstänkt – https://svenska.se/tre/?sok=misst%C3%A4nkt&pz=1
misstänksam – https://svenska.se/tre/?sok=misst%C3%A4nksam&pz=1

Przykłady zdań:

På trottoaren ligger våta löv. – Na chodniku leżą mokre liście.
Han lovade att komma. – Obiecał przyjść.


Wymowa:

ett löv – https://svenska.se/tre/?sok=l%C3%B6v&pz=1
att lova – https://svenska.se/tre/?sok=lova&pz=1

Kategorie wpisów