Krótkie odpowiedzi w języku duńskim

W języku duńskim odpowiedzi na pytania zamknięte mają określoną strukturę gramatyczną. Możemy oczywiście na takie pytania odpowiedzieć po prostu: –ja lub –nej. Jednak krótkie odpowiedzi w języku duńskim brzmią jak najbardziej naturalnie i są one po prostu automatyczne. A więc jak wygląda ich schemat?

Krótkich odpowiedzi używamy, odpowiadając na pytania zamknięte, tj. rozpoczynające się od czasownika. Jeśli w pytaniu występuje czasownik posiłkowy lub czasownik modalny, odpowiadamy używając tego samego czasownika. Spójrzmy na przykłady:

PytanieOdpowiedź
Er+ podmiot + dalsza część pytania + ?Ja/Nej, deter+ podmiot + (godt/ikke/gerne).
Harhar
Kankan
Skalskal
Vilvil
 • Er du dansker? – Nej, det er jeg ikke.
 • Har du familie i Danmark? – Ja, det har jeg.
 • Kan du tale dansk? – Ja, det kan jeg godt.
 • Skal han på arbejde? – Nej, det skal han ikke.
 • Vil I med i byen? – Ja, det vil vi gerne.
 • vi ryge her? – Nej, det I ikke.

A co w przypadku, gdy pytanie rozpoczyna się od innego czasownika niż wymienione powyżej? W odpowiedzi będziemy stosować wówczas czasownik AT GØRE (robić).

 • Bor du i Polen? – Ja, det gør jeg.
 • Taler I dansk sammen? – Ja, det gør vi.
 • Går hun i skole? – Nej, det gør hun ikke.
 • Ses vi i morgen? – Ja, det gør vi.
 • Kommer din mand fra Italien? – Nej, det gør han ikke.

To już wszystkie informacje, jeśli chodzi o krótkie odpowiedzi w języku duńskim. Dodatkowe ćwiczenia znajdziesz na Danskherognu, gdzie polecamy zerknąć w celu pogłębienia tematu.

Wpadaj też na naszego Insta i TikToka, gdzie naprawdę sporo się dzieje! Zapraszamy również na kurs 😊

Kategorie wpisów