Najważniejsze wydarzenia z historii Danii

Jakie są najważniejsze wydarzenia z historii Danii? Dziś postaramy się przybliżyć ten temat, dlatego nakreślamy najważniejsze daty w historii kraju. Podział na epoki pochodzi z Danmarkshistorien.dk.

Epoka wikińska, 790-1050

958 r. Gorm Stary pochowany w Jelling

ok. 963 r. ustanowienie chrześcijaństwa przez Haralda Sinozębego

Wczesne średniowiecze, 1050-1340

Po 1050 r. zakończyły się najazdy wikingów, a chrześcijaństwo stało się religią dominującą w królestwie. Okres panowania Waldemara I Wielkiego nazywany Valdemarens storhedstid, który datuje się na lata 1157-1241.

1103/04 r.  królestwo uzyskało własne arcybiskupstwo.

1219 r. użycie flagi Dannebrog po raz pierwszy podczas bitwy pod Lyndanisse, co czyni flagę duńską najstarszą na świecie.

Późne średniowiecze, 1340-1523

W późnym średniowieczu nastąpił spadek liczby ludności i reorganizacja rolnictwa.

Królowie dążyli do wzmocnienia swojej pozycji w społeczeństwie duńskim. Prowadziło to do gwałtownych konfliktów ze szlachtą, która jednak w dużej mierze popierała tworzenie się solidnej władzy centralnej.

1397 r. podpisanie Unii Kalmarskiej między Danią, Szwecją i Norwegią

Pod koniec tego okresu Chrystian II próbował zmodernizować społeczeństwo i zbudować silne państwo na potędze ekonomicznej mieszczaństwa, ale to się nie udało.

1523 r. rozpad Unii Kalmarskiej

Reformacja, 1523-1660

Okres 1523-1660 rozpoczął się niepokojami politycznymi, religijnymi i społecznymi w związku z ruchem reformacyjnym i wojną domową. Nowy luterański porządek kościelny z lat 1536-37, w którym król stał się głową niezależnego duńskiego kościoła, wzmocnił władzę królewską zarówno politycznie, jak i ekonomicznie.

Absolutyzm, 1660-1814

W 1660 roku wprowadzono monarchię absolutną.

Od połowy XVIII wieku absolutyzm oświecony stał się dominującą ideologią polityczną władzy królewskiej.

Pod względem gospodarczym kraj był na skraju upadku w 1660 r. i ponownie w 1814 r., ale przez większość lat międzywojennych odnotowywał wzrost i dobrobyt.

 W 1814 roku Dania została pokonana w wojnach napoleońskich i zmuszona do oddania Norwegii Szwecji. Monarchia absolutna przetrwała do 1848/49 r.

Od absolutyzmu do państwa narodowego, 1814-1914

1848-1850 Pierwsza wojna szlezwicka

1864 r. Druga wojna szlezwicka

5 czerwca 1849 roku Konstytucja Czerwcowa

Wraz z przegraną wojną w 1864 roku Dania stała się państwem narodowym, co w konsekwencji przyczyniło się do zwrotu w mentalności Duńczyków w duchu polityki roku 1864, co prowadziło do myślenia o Danii jako o małym państwie, nieliczącym się na arenie międzynarodowej, w związku z czym Dania zaczęła skupiać się na rozwoju wewnętrznym.

Stopniowo następowała modernizacja i uprzemysłowienie rolnictwa w oparciu o organizację spółdzielczą, a po 1870 roku uprzemysłowienie miast wspierane przez banki inwestycyjne.

Epoka wojen światowych, 1914-1945

1915 r. kobiety uzyskują prawo wyborcze

Instytucje polityczne weszły w wiek demokracji wraz z konstytucją z 1915 r. Pomimo dwóch wojen światowych i okupacji niemieckiej, Dania umocniła się jako państwo narodowe, obejmujące od 1920 r. południową Jutlandię, podczas gdy związki z byłymi koloniami i krajami sąsiednimi zostały zerwane lub osłabione.

Świat powojenny, 1945-1973

Okupacja niemiecka zakończyła się 5 maja 1945 roku, kiedy to Dania została wyzwolona przez wojska brytyjskie – z wyjątkiem Bornholmu, który pozostał okupowany do kwietnia 1946 roku, jednak tym razem przez Związek Radziecki.

Pod względem politycznym, gospodarczym i militarnym Dania była związana z blokiem zachodnim zimnej wojny poprzez wiążące umowy i współpracę. Społeczeństwo charakteryzował wzrost i dobrobyt wraz z rozwijającym się państwem opiekuńczym i społeczeństwem konsumpcyjnym.

Okres ten zakończył się w 1973 roku: wejściem Danii do Wspólnoty Europejskiej.

To już wszystko na dziś, jeśli chodzi o najważniejsze wydarzenia z historii Danii. Mamy nadzieję, że wpis dostarczył Ci porządnej dawki wiedzy historycznej. Zachęcamy do sprawdzania wcześniejszych wpisów na blogu, żeby być na bieżąco!

Wpadaj też na naszego Instagrama i FB, bo tam też bardzo dużo się dzieje! A jeśli chcesz zacząć naukę, zapraszamy na kurs!

Kategorie wpisów