Szwedzki czasownik «att hålla»

W tym tygodniu przed nami czasownik att hålla – trzymać. Jest on pierwszym elementem wielu czasowników z partykułą i podobnie jak znany nam już czasownik att göra, występuje w wielu przydatnych frazach i wyrażeniach.

A oto nasza lista:
att hålla av – lubić, darzyć sympatią
att hålla någon i handen – trzymać kogoś za rękę
att hålla tal – przemawiać
att hålla på – właśnie się czymś zajmować, być w trakcie robienia czegoś
att hålla med någon – zgadzać się kimś
att hålla sig undan – trzymać się na uboczu
att hålla upp dörren för någon – przytrzymać, otworzyć komuś drzwi
att hålla till – przebywać
att hålla ut – wytrzymać, znieść
att hålla efter – mieć kontrolę
att hålla löftet – dotrzymać obietnicy
att hålla tand för tunga – trzymać język za zębami
att hålla tummarna för någon – trzymać za kogoś kciuki
att hålla tyst – milczeć
att hålla någon under armarna – wspierać kogoś bezwarunkowo
att hålla någon räkning för något – być komuś za coś wdzięcznym
att hålla någon på halster – trzymać kogoś w niepewności albo w napięciu
att hålla någon om ryggen – wspierać albo chronić kogoś
att hålla fast vid något – być czemuś wiernym
att hålla modet uppe – nie upadać na duchu

Asia Kozik

Kategorie wpisów