Szwedzkie wyrażenia z czasownikiem «att göra»

Post w tym tygodniu poświęcamy jednemu z najczęściej występujących czasowników w języku szwedzkim. Jest to czasowniki robić – att göra, który oprócz swojego pierwszego i najważniejszego znaczenia występuje w wielu różnych frazach i wyrażeniach.

Oto nasza lista:
gjort är gjort – dosł. co jest zrobione to jest zrobione (co się stało, to się nie odstanie)
att göra affärer – robić interesy
att göra någon en tjänst – wyświadczyć, oddać komuś przysługę
att göra någon orätt – wyrządzić komuś krzywdę
att göra sin plikt – spełnić swój obowiązek
att göra heder åt maten – zachwalać jedzenie, zajadać z apetytem
att göra en tavla – dać plamę, popełnić gafę
att göra någon sin kur – zalecać się, starać się o czyjeś względy
att göra något som de blinda slåss – nie być w czymś dobrym
att göra slut – zakończyć związek
att göra slut på något – całkowicie zużyć albo zniszczyć coś
att göra en pudel – prosić o wybaczenie
att göra någon det nöjet – zrobić komuś przyjemność
att göra reda för något – przedstawić, opisać
att göra susen – przynosić dobry rezultat
att göra sina (första) lärospån – nabywać swoich pierwszych doświadczeń
att göra sig av med något – pozbyć się czegoś
att göra undan – skończyć coś, mieć coś z głowy
det gör ont – to boli
detta gör varken till eller ifrån – to nie zmienia postaci rzeczy
det kan vi inte göra något åt – nic na to nie możemy poradzić

Asia Kozik

Kategorie wpisów