Tryb przypuszczający w duńskim

Co by było gdyby… czyli kilka słów o tym, jak się tworzy tryb przypuszczający w duńskim.

Tryb przypuszczający w duńskim (duń. forestillende måde) używany jest aby wyrazić możliwość, przypuszczenie, niepewność lub podkreślić nierealność sytuacji. Tworzymy go:

  1. poprzez użycie czasowników w czasie przeszłym prostym → gdy mówimy o teraźniejszości/przyszłości

np. Hvis jeg var konge, boede jeg i et slot. – Gdybym był królem, mieszkałbym w zamku.

Hvis jeg vidste det, sagde jeg det til hende. – Gdybym o tym wiedziała, powiedziałabym jej.

Havde du måske lidt tid på lørdag? – Miałbyś może trochę czasu w sobotę? 

  1. poprzez użycie czasowników w czasie zaprzeszłym → gdy mówimy o przeszłości

np. Hvis hun havde kendt ham da hun var ung, havde hun giftet sig med ham. – Gdyby znała go, jak była młoda, wyszłaby za niego.

Hvis jeg havde fortalt dig hemmeligheden, havde jeg brudt reglerne. – Gdybym wyjawił ci sekret, złamałbym zasady.

  1. przy użyciu czasowników modalnych kan lub skal odmienionych w czasie przeszłym prostym i bezokoliczników:
  • kunne + bezokolicznik czasu teraźniejszego lub przeszłego

np. Hvis du var med, kunne du måske hjælpe os. – Gdybyś była z nami, może byś nam pomogła.

Kunne jeg låne 1000 kroner? – Mógłbym pożyczyć 1000 koron?

  • skulle + bezokolicznik czasu teraźniejszego lub przeszłego

np. Hvad skulle vi sige til dem? – Co mielibyśmy im powiedzieć?

Det sker oftere, end man skulle tro. – Zdarza się to częściej, niż mogłoby się wydawać.

Często w zdaniach w trybie przypuszczającym pojawiają się przysłówki takie jak na przykład sikkert (na pewno), bare (tylko), nok (pewnie) czy måske (może).

Więcej o duńskiej kulturze, słownictwie i gramatyce znajdziesz na naszej grupie na facebooku i innych wpisach na blogu.

Zapraszamy też na naszego instagrama.

Kategorie wpisów