Tryb przypuszczający w szwedzkim

Bywają sytuacje, kiedy snujemy rozmaite przypuszczenia i zastanawiamy się „co by było gdyby…” i warto oczywiście wiedzieć, jak takie „gdybanie” wyrazić po szwedzku. Dlatego poniżej opiszę to, jak tryb przypuszczający w szwedzkim wygląda i kiedy go używamy. Zapraszam!

Na początek może trochę o tym, jak wyglądało to kiedyś – tryb przypuszczający w szwedzkim miał kiedyś swoje specjalne formy czasowników, które jednak dzisiaj jednak w znacznej większości zniknęły z języka. Wciąż jednak czasem możemy natknąć się na frazy takie jak det vore kul – pl. to byłoby fajne, det vore synd – byłoby szkoda.

Czasownik vore jest właśnie tą specjalną formą wyrażającą przypuszczenie, jednak we współczesnym szwedzkim znacznie częściej zobaczymy w tym miejscu konstrukcję skulle + bezokolicznik. Powyższe zdania zamienimy więc dziś najczęściej na det skulle vara kul czy det skulle vara synd – i w ten prosty sposób wyrażamy nasze przypuszczenia. Myślę więc, że szwedzki jest teraz pod tym względem przystępniejszy niż kiedyś 😀

Z tematem trybu przypuszczającego wiążą się nieodłącznie zdania warunkowe – czyli właśnie konstrukcje mówiące o tym „co by było gdyby”, przedstawiające jakieś hipotetyczne sytuacje. Takie zdania składają się z dwóch części, które konstruuje się w następujący sposób:

skulle + bezokolicznik – om – czasownik w czasie preteritum

Te dwie części rozdziela więc zwykle słówko om odpowiadające polskiemu gdyby, np.

Jag skulle träna mer om jag hade mer tid. – Więcej bym trenował_a, gdybym miał_a więcej czasu.

Vad skulle du göra om du vann tio tusen kronor? – Co być zrobił_a, gdybyś wygrał_a dziesięć tysięcy koron?

Możemy również zamienić kolejność tych dwóch części zdania – powyższe przykłady mogą więc też brzmieć tak:

Om jag hade mer tid skulle jag träna mer.

Om du vann tio tusen kronor, vad skulle du göra?

Możemy też opowiadać o sytuacjach, które kiedyś może miały szanse się sprawdzić, ale dzisiaj są już nierealne. Konstrukcja zdania jest wtedy nieco bardziej skomplikowana i wygląda następująco:

skulle + ha + czasownik w supinum – om – hade + czasownik w supinum

Powiemy więc np.

Jag skulle ha lärt mig mer om jag hade vetat det. – Uczyłbym_abym się więcej, gdybym to wiedział_a.

Vi skulle ha badat idag om det hade varit lite varmare. – Poszlibyśmy się dzisiaj wykąpać, gdyby było trochę cieplej.

Znowu możemy sobie te części zdania zamienić, więc prawidłowe są również zdania:

Om jag hade vetat det skulle jag ha lärt mig mer.

Om det hade varit lite varmare skulle vi ha badat.

Na pierwszy rzut oka ta konstrukcja jest dosyć skomplikowana, ale kiedy załapie się schemat, robi się dużo łatwiej 😊

I to już wszystkie najważniejsze informacje, mam nadzieję, że teraz tryb przypuszczający w szwedzkim nie ma przed Wami tajemnic!

Tradycyjnie zapraszam na naszego Instagrama, a więcej o tym jak ćwiczyć szwedzką gramatykę pisałem kiedyś tutaj.

Kategorie wpisów