Zdania złożone podrzędnie w języku norweskim

W tym tygodniu zajmiemy się tematem, który może sprawiać niektórym osobom trudności i wydawać się skomplikowanym, a mowa o zdaniach złożonych podrzędnie w języku norweskim. Postaramy się wytłumaczyć to tak, abyś już nigdy więcej nie miał/a problemów z ich tworzeniem. Zaczynajmy!

Niedawno pisaliśmy o zdaniach prostych, więc czym właściwie są zdania złożone podrzędnie, czyli leddsetninger? To konstrukcje składające się z dwóch lub więcej zdań, które są połączone ze sobą za pomocą spójników podrzędnych, np.

 • Jeg ble hjemme i dag, fordi jeg var syk.
  Został_m dziś w domu, ponieważ jestem chor_.

Tworzenie zdań złożonych

Zdania złożone podrzędnie to konstrukcje składające się ze zdania głównego i zdania podrzędnego, które jest zależne od zdania głównego (nadrzędnego). Podczas tworzenia zdań złożonych ważnym jest, aby zwrócić uwagę na poprawną konstrukcję gramatyczną i zgodność czasów w obu zdaniach. Połączenie zdaniowe w języku norweskim za pomocą spójników umożliwia wyrażenie złożonych myśli i relacji między zdaniami. Przy tworzeniu zdań należy pamiętać o dwóch kwestiach:

Podmiot znajduje się zawsze na pierwszym miejscu, np.

 • Jeg reiser til Spania, fordi jeg vil slappe av.
  Jadę do Hiszpanii, ponieważ chcę odpocząć.

Przed orzeczeniem pojawia się okolicznik zdaniowy, czyli np. ikke, alltid, aldri, ofte, np.

 • Jeg går på treningssenter selv om jeg ikke har lyst til å gjøre det.
  Chodzę na siłownię, chociaż nie mam ochoty.

W języku norweskim do wprowadzenia zdania podrzędnego używany różnych spójników, takich jak między innymi: at (że), fordi (ponieważ), selv om (chociaż) i wiele innych. Na ten temat pojawi się niedługo oddzielny wpis! 

Szyk zdania

W przypadku zdań złożonych, w którym występuje zdanie podrzędne i zdanie nadrzędne, kolejność zdania podrzędnego zależy od wprowadzonego spójnika. Przykład:

 • Jeg går på tur, selv om det regner.
  Idę na spacer, chociaż pada.

Zdanie nadrzędne: Jeg går på tur,

Zdanie podrzędne: selv om det regner.

To samo zdanie możemy zacząć od zdania podrzędnego, należy jednak wówczas pamiętać o prawidłowej konstrukcji: po zdaniu podrzędnym nastąpi inwersja.

 • Selv om det regner, går jeg på tur.
  Chociaż pada, idę na spacer. 

Zauważ, że po zdaniu podrzędnym: Selv om det regner, zdanie nadrzędne rozpoczynamy od przecinka, a czasownik zamieni swoje miejsce z rzeczownikiem: ,går jeg på tur

To wszystkie podstawowe informacje w temacie zdania złożonego podrzędnie w języku norweskim. Mamy nadzieję, że ten wpis pomoże Ci zrozumieć to zagadnienie gramatyczne. 

Przypominamy, że nasze kursy wakacyjne w lipcu już ruszyły, a jeśli chcesz zapisać się na kurs sierpniowy, to dalej możesz to zrobić. Odwiedź również naszego Insta i TikToka

Kategorie wpisów