Nieme głoski w norweskim 

Nieme głoski w norweskim mogą być dla wielu osób trudnością, szczególnie na początku nauki. Dlatego w dzisiejszym poście, chcielibyśmy przybliżyć Ci ten temat. 

Dwa rodzaje błędów 

Najczęstszym błędem jest to, że zapominamy zapisać nieme głoski. Przykładowo, często zdarza się, że zapisujemy ❌ stunn zamiast ✅ stund (chwila, moment) oraz ❌ jøre zamiast ✅ gjøre (robić). Działa to również w drugą stronę… Dodajemy literę, ponieważ myślimy, że w słowie znajduje się niema głoska, np.  skildt, zamiast  skilt (rozwiedziony).

Często mamy do czynienia ze szczególnym rodzajem błędu, gdy w języku występuje dźwięk zapisany jedną z kilku możliwych kombinacji liter. Zdarza się, że użytkownik języka wybiera błędną kombinację z o jedną literą za dużo, np. ❌ skjelden, zamiast ✅ sjelden (rzadko). Nieme głoski w norweskim potrafią być podstępne, dlatego skupmy się teraz na konkretnych przykładach.

Nieme D 

D może stać się nieme, gdy jest połączone z literą -t, np. godt (dobry, dobrze). Litera D zanika także w zbitce -rd: jord (ziemia) czy gjorde (robiła/em). Dodatkowo litera D szczególnie często zanika w połączeniu z -n oraz -l, np. skynd(spieszyć), kveld (wieczór). D staje się nieme, gdy jest zakończone imiesłowem czasu teraźniejszego -ende.

Obejrzyj również nasz film odnośnie niemego D TUTAJ.

Nieme E

E staje się nieme w czasownikach zakończonych na -es, np. finnes i fins (znajdować się), synes i syns (uważać).

Nieme G

G w słowach zakończonych na -ig i -lig nie jest wymawiane: billig (tani), kjølig (chłodny) . To samo dotyczy G, które pojawia się na końcu wyrazów zakończonych na -ig, np. deig (surowe ciasto) lub seig (gęsty, żylasty). Kiedy G występuje przed -j, również nie powinniśmy go wymawiać, np. gjennom (przez), gjerne (chętnie), gjest (gość). 

Obejrzyj również nasz film odnośnie niemego G TUTAJ.

Nieme H 

Jest uważane za jedną z najtrudniejszych niemych liter w norweskim. Przed spółgłoską H jest zawsze nieme, np. hjelpe (pomagać), hvem (kto), hvor (gdzie). Słowa pytające, które wymawiamy przez -v, są zawsze zapisywane z H na początku.

Wspominaliśmy o tym między innymi w tym filmie.

Nieme R 

Znacznie trudniejszym przypadkiem jest R w grupie spółgłoskowej odtwarzającej dźwięk -sj, np. marsj (marsz), versjon (wersja).

Nieme S

S może sprawiać trudności jako litera łącząca w złożeniach, w których następne słowo zaczyna się na -s, np. Stortingssamling (zebranie parlamentu).

Nieme T

Występuje na końcu słów rodzaju nijakiego w formie określonej, np. fjellet (góra), huset (dom), skipet (statek). Jednak w formach dopełniacza (genitiv -s) można usłyszeć T, np. fjellets, husets, skipets.

Nieme V

V jest nieme na końcu niektórych słów, np. halv (połowa), sølv (srebro).

Jeśli chcecie poznać nasze porady odnośnie tego jak można ćwiczyć norweską wymowę, to zapraszamy Was do lektury wpisu: Jak ćwiczyć mówienie po norwesku?

Mamy nadzieję, że dzięki temu wpisowi łatwiej będzie Ci zrozumieć nieme głoski w norweskim!

Zapraszamy do zaobserwowania nas na Insta i Tiktoku, gdzie na bieżąco wrzucamy językowe ciekawostki.

Kategorie wpisów