Zaimki zwrotne w szwedzkim

Hejsan! W dzisiejszym poście kontynuujemy temat zaimków – były już zaimki dzierżawcze oraz zwrotne dzierżawcze, teraz czas na zaimki zwrotne w szwedzkim. Zapraszamy!

Zaimki zwrotne w szwedzkim (szw. reflexiva pronomen) to najogólniej mówiąc zaimki odpowiadające polskiemu słówku się – wskazują więc, że dana czynność odnosi się bezpośrednio do jej wykonawcy.

Jest to chyba jedno z nielicznych zagadnień, kiedy to szwedzka odmiana jest bardziej rozbudowana niż polska! W polskim mamy właśnie słówko się niezależnie od osoby, w szwedzkim już te zaimki są odmienne.

W liczbie pojedynczej wygląda to tak:

1. osoba – mig

2. osoba – dig

3. osoba – sig

Powiemy więc np. jag tvättar mig – myję się, du rakar dig – golisz się, han/hon kammar sig – on/ona czesze się.

Warto pamiętać, że wymawia się te słówka jako mej, dej oraz sej – czasem w bardziej potocznym języku możemy się też spotkać właśnie z taką pisownią.

Odmiana w liczbie mnogiej to:

1. osoba – oss

2. osoba – er

3. osoba – sig

W 3. osobie zaimek ten wygląda więc identycznie w liczbie pojedynczej i mnogiej, ale w zmienia się w 1. i 2. osobie, np. vi anmäler oss – zgłaszamy się, ni skyndar er – spieszycie się, de gifter sig – oni biorą ślub.

Niektóre czasowniki mogą występować zarówno w połączeniu z zaimkiem zwrotnym, jak i bez niego, co wpływa na znaczenie. Att lära sig to więc uczyć się – w przeciwieństwie do samego czasownika att lära, który sam w sobie znaczy uczyć (np. kogoś).

Do innych czasowników, które często łączą się z zaimkiem dzierżawczym należą m.in.:

  • bestämma sig – zdecydować się
  • känna sig – czuć się
  • lägga sig – kłaść się
  • sätta sig – siadać
  • bry sig om – przejmować się
  • vänja sig – przyzwyczajać się
  • ångra sig – żałować

Mam nadzieję, że już teraz zaimki zwrotne w szwedzkim nie mają przed Wami tajemnic!

Zapraszamy też na naszego Instagrama, Youtuba i Tiktoka po więcej językowo-kulturowych ciekawostek. A jeśli to dla Was za mało, wpadajcie oczywiście na kurs!

Kategorie wpisów